Skontroluj svoju stavbu
Aktuality

Koridory pod vedeniami VVN 110kW /15-10-2017/

Našou úlohou je vypracovať analýzu súčasného stavu, návrh a dokumentáciu pre realizáciu obnovy biotopov vo vybraných úsekoch koridorov elektrického vedenia 110 kV s cieľom zaistiť potravnú ponuku pre posilnenie populácie orla kráľovského a sokola rároha, minimalizáciu potreby budúcich manažmentových zásahov s ohľadom na zaistenie bezpečnej prevádzky elektrického vedenia v rámci Projektu LIFE15NAT/HU/000902 „Ochrana orla kráľovského znížením mortality spôsobenej človekom v Panónskom regióne“.

Viacej na webov stranke ochrana dravcov na Slovensku.