Skontroluj svoju stavbu
Aktuality

Chiropterologický prieskum prekopu Špania Dolina - Piesky /15-05-2017/

V samotnom priestore prekopu (vo vnútri) nebol zistený výskyt netopierov a pravdepodobnosť výskytu v zimnom období ako miesto hibernácie je minimálna až žiadna. Súčasné ekologické podmienky vo vnútri banského diela vylučujú trvalý výskyt netopierov.

Odporúčania:
• Pri rekonštrukcii vstupných brány do banského diela tzn. na južnej a severnej strane osadiť mrežami o min. rozmere ,,oka“ 10x12 cm, alebo ,,vletovým okienkom“ o min. rozmere 15x15cm, tak aby bol zabezpečený prípadný vstup/prelet pre netopiere;
• Pri zistení väčšieho počtu netopierov ≥ 10 jedincov (napr. cez zimné obdobie), kontaktovať Štátnu ochranu prírody – Správu Národného parku Nízke Tatry alebo Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku (www.netopiere.sk).