Skontroluj svoju stavbu
Aktuality

Inštalácia búdok pre vtáky: ZH - M.R.Štefánika - Jiráskova /05-04-2017/

Keďže, ich bytový dom neposkytoval žiadne možnosti pre hniezdenie, teraz tu nájdu svoj domov vrabce alebo dažďovníky. Spolu budú mať k dispozícii 24 hniezdnych dutín.

Popri inštalácii búdok sa zhodili prázdne hniezda belorítky domovej (Delichon urbica), ktoré sa nachádzali v rohoch okien a vyspravila deravá fasáda, ktorú pravdepodobne načal niektorý z ďatľov.

Aj touto cestou ďakujeme obyvateľom spomínaného domu, že aj takouto milou službou prispeli k tomu, že mestské populácie vtákov nájdu nové miesta na hniezdenie. Tak isto za prenájom vysokozdvižnej plošiny f. Technickým službám mesta Žiar nad Hronom.