Skontroluj svoju stavbu
Služby

Čo ponúkame

Ekologický dozor na stavbách (komplexné rekonštrukcie bytových domov)

Ekologický dozor na stavbách (komplexné rekonštrukcie bytových domov)

Hlavné portfólio, ktorým sa zaoberáme. Ponúkame odborné, profesionálne, konštruktívne a operatívne riešenia Vašich problémov s výskytom vtáctva a netopierov (druhov zákonom...

Viac info
Terénny prieskum/výskum/monitoring životného prostredia

Terénny prieskum/výskum/monitoring životného prostredia

Vzhľadom na to, že veľké investičné zámery (výstavba diaľnic, rýchlostných ciest, dopravných koridorov) ale aj menších (napr. otvorenie dobývacieho priestoru, výstavba hotela a pod.)...

Viac info
Zoologický expert na netopiere výskum, prieskum, monitoring

Zoologický expert na netopiere výskum, prieskum, monitoring

Veľmi vzácna a v ekologicky významná skupina chránených živočíchov. V súčasnosti sa na Slovensku vyskytuje 28 druhov v rôznych typoch prostredia, mestské nevynímajúc. Pri investičnej...

Viac info
Praktický manažment území s vysokou ochranárskou hodnotou

Praktický manažment území s vysokou ochranárskou hodnotou

V rámci investičnej a stavebnej činnosti niekedy dochádza k zničeniu, poškodeniu lokalít alebo druhov/biotopov národného alebo európskeho významu. V rámci kompenzačných opatrení je...

Viac info
Odborné vzdelávanie v životnom prostredí

Odborné vzdelávanie v životnom prostredí

Vzhľadom na bohatú praktickú skúsenosť s ochranou životného prostredia ponúkame rôzne témy v rámci environmentálnej výchovy a výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju pre rôzne...

Viac info
Publikačná a vydavateľská činnosť

Publikačná a vydavateľská činnosť

Primárne nadväzuje na odborné vzdelávanie ako jeden z možných výstupov v podobe článkov, textov, abstraktov, prezentácií, posterov, štúdií, záverečných správ a pod. Naše...

Viac info