Skontroluj svoju stavbu
O nás

O nás

O nás

Firma Otonycteris s.r.o. vznikla v roku 2014 nevyhnutnou transformáciou samostatne zárobkovej osoby (SZČO). Sme jednou z mála firiem na Slovensku, ktorá sa odborne a profesne špecializuje na ekologický dozor na stavbách (prevažne na rekonštrukcie bytových domov) s praktickým manažmentom chránených druhov živočíchov.

Medzi ďalšie činnosti patrí prieskum a výskum bioty so špecializáciou na výskum stavovcov (obojživelníky, plazy, vtáky a cicavce) s extra špecializáciou na netopiere. Terénny prieskum/výskum sme schopný uskutočniť v akomkoľvek type prostredia od nížin, lužných lesov, krasových oblastí až po nedostupné horské oblasti. Ďalej sa zameriavame na praktický manažment lokalít s vysokou ochranárskou hodnotou (napr. genofondové plochy) v úzkom kontexte dokumentov ochrany prírody a krajiny resp. odbornýchsúdnoznaleckých posudkov v oblasti ochrany prírody a krajiny. 

Kam ďalej?

S akou technikou a výstrojom pracujeme:

Naša práca v teréne

lezecká výstrojraniak hrdzavý v atikelesné spoločenstvásvišť vrchovskýpodkovár malýucháč sivýdažovník na znáškekosenie biotopovrevitalizovaná lokalitapráca v jaskynifotopascahrabavka škvrnitáprechod popod cestu pre živočíchybiokoridorpráca vo výškachčievičník papučka