Dávame domov netopierom a vtákom

Pomáhame tým, ktorí si nevedia pomôcť sami.

Mapujeme živočíchy

Terénny prieskum/výskum/monitoring životného prostredia

Ekologický dozor na stavbách

Aplikovaný prieskum biotických zložiek prostredia (biotopy, flóra a fauna)

Revitalizujeme biotopy

Praktický manažment území s vysokou ochranárskou hodnotou

info ikonka

Sme jednou z mála firiem na Slovensku, ktorá sa odborne a profesne špecializuje na ekologický dozor na stavbách (prevažne na rekonštrukcie bytových domov) s praktickým manažmentom chránených druhov živočíchov. 

Viac o firme

Čo
ponúkame

Ekologický dozor na stavbách a aplikovaný prieskum
biotických zložiek prostredia (biotopy, flóra a fauna)

Ekologický dozor na stavbách (komplexné rekonštrukcie bytových domov)

Ekologický dozor na stavbách (komplexné rekonštrukcie bytových domov)

Hlavné portfólio, ktorým sa zaoberáme. Ponúkame odborné, profesionálne, konštruktívne a operatívne riešenia Vašich problémov s výskytom vtáctva a netopierov (druhov zákonom chránených), ktoré sa vyskytujú celoročne...

Viac info
Terénny prieskum/výskum/monitoring životného prostredia

Terénny prieskum/výskum/monitoring životného prostredia

Vzhľadom na to, že veľké investičné zámery (výstavba diaľnic, rýchlostných ciest, dopravných koridorov) ale aj menších (napr. otvorenie dobývacieho priestoru, výstavba hotela a pod.) znamenajú často krát zásah do životného...

Viac info
Zoologický expert na netopiere výskum, prieskum, monitoring

Zoologický expert na netopiere výskum, prieskum, monitoring

Veľmi vzácna a v ekologicky významná skupina chránených živočíchov. V súčasnosti sa na Slovensku vyskytuje 28 druhov v rôznych typoch prostredia, mestské nevynímajúc. Pri investičnej stavebnej činnosti je nutná potreba...

Viac info
Praktický manažment území s vysokou ochranárskou hodnotou

Praktický manažment území s vysokou ochranárskou hodnotou

V rámci investičnej a stavebnej činnosti niekedy dochádza k zničeniu, poškodeniu lokalít alebo druhov/biotopov národného alebo európskeho významu. V rámci kompenzačných opatrení je možné udeliť orgánom ochrany prírody nápravu...

Viac info
Odborné vzdelávanie v životnom prostredí

Odborné vzdelávanie v životnom prostredí

Vzhľadom na bohatú praktickú skúsenosť s ochranou životného prostredia ponúkame rôzne témy v rámci environmentálnej výchovy a výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju pre rôzne cieľové skupiny. Od školského prostredia (MŠ, ZŠ,...

Viac info
Publikačná a vydavateľská činnosť

Publikačná a vydavateľská činnosť

Primárne nadväzuje na odborné vzdelávanie ako jeden z možných výstupov v podobe článkov, textov, abstraktov, prezentácií, posterov, štúdií, záverečných správ a pod. Naše skúsenosti vychádzajú z niekoľkoročného vedeckého...

Viac info

Firma v čislach

Naši zákazníci

SBD Banská Bystrica
GINDL-AM
Asstyrex
Termo
treetherm