Skontroluj svoju stavbu
Čo ponúkame

Ekologický dozor na stavbách (komplexné rekonštrukcie bytových domov)

Ekologický dozor na stavbách (komplexné rekonštrukcie bytových domov)

Hlavné portfólio, ktorým sa zaoberáme. Ponúkame odborné, profesionálne, konštruktívne a operatívne riešenia Vašich problémov s výskytom vtáctva a netopierov (druhov zákonom chránených), ktoré sa vyskytujú celoročne v bytových domoch.

Problém nastáva hlavne pri komplexných rekonštrukciách - zatepľovanie obvodového plášťa, štítových stien, rekonštrukčné práce na strešnom plášti, obnova balkónov a lodžií, zatepľovanie atiky a pod. Tieto veci dokážeme riešiť vo všetkých fázach projektu. Od projektovej dokumentácie, cez stanovisko Okresného úradu životného prostredia resp. vydanie stavebného povolenia až po samotnú realizáciu a dodávku potrebných technických a kompenzačných opatrení.

Naše služby zahŕňajú tieto kroky resp. fázy:

 • obhliadka
 • identifikácia ,,problémových" miest z pohľadu výskytu chránených druhov živočíchov
 • odborné konzultácie a poradenstvo k dokumentom od orgánov alebo organizácií ochrany prírody a krajiny resp. podmienok ochrany životného prostredia premietnutých do stavebného povolenia
 • návrh technických alebo kompenzačných opatrení
 • dodávka, montáž a samotná realizácia technických a kompenzačných opatrení
 • vypracovanie odborného posudku k predmetnému bytovému domu

Všetky práce vieme urobiť priamo na tvare miesta, či už z lešenia, zo strechy alebo z lana nakoľko sme certifikovaný na práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou v týchto kategóriách:

 • bezpečnosť práce vo výške – základné pravidlá
 • nosenie postroja, práce na streche
 • práce na fasáde
 • práce na stožiari
 • a používanie horolezeckej techniky.

 

Cenník balíkov služieb:


Balík OBHLIADKA – 100,00 Eur

 • Obhliadka objektu
 • Doprava

Balík NÁVRH – 200,00 Eur

 • Obhliadka objektu
 • Návrh technických opatrení
 • Odborný posudok
 • Doprava

Balík OPATRENIE – 350,00 Eur

 • Obhliadka objektu
 • Návrh technických opatrení
 • Odborný posudok
 • Konzultácie a poradenská činnosť
 • Doprava

Všetky uvedené ceny sú bez DPH!

Poznámka: presná cena a kalkulácia za realizáciu je väčšinou individuálna a vždy závisí od typu, veľkosti a podmienok konkrétneho bytového domu (napr. aj od vyjadrenia OÚ ŽP, ŠOP SR a pod.) a vždy je stanovená na základe obhliadky daného objektu. Cena nezahŕňa kalkuláciu technických (vysťahovanie chránených živočíchov a pod.) a kompenzačných opatrení (napr. búdky, hniezda a pod.).

 

V prípade záujmu o naše služby nás prosím neváhajte kontaktovať cez náš kontaktný formulár.