Skontroluj svoju stavbu
Čo ponúkame

Praktický manažment území s vysokou ochranárskou hodnotou

Praktický manažment území s vysokou ochranárskou hodnotou

V rámci investičnej a stavebnej činnosti niekedy dochádza k zničeniu, poškodeniu lokalít alebo druhov/biotopov národného alebo európskeho významu.

V rámci kompenzačných opatrení je možné udeliť orgánom ochrany prírody nápravu v podobe praktickej starostlivosti o významné lokality z pohľadu ochrany prírody a krajiny.

Naša firma Vám vytvorí projekt kompenzačných/zmierňujúcich alebo revitalizačných opatrení a samozrejme zabezpečí aj praktickú časť o vybrané typy biotopov (v prevažnej miere o lúčne porasty, pasienky, slatiny alebo rašeliniská).

Typy prác:

  • mulčovanie, strojové kosenie, ručné kosene, odnos biomasy z miesta, výrub stromov a krov

V prípade záujmu o naše služby nás prosím neváhajte kontaktovať cez náš kontaktný formulár.