Skontroluj svoju stavbu
Čo ponúkame

Zoologický expert na netopiere výskum, prieskum, monitoring

Zoologický expert na netopiere výskum, prieskum, monitoring

Veľmi vzácna a v ekologicky významná skupina chránených živočíchov. V súčasnosti sa na Slovensku vyskytuje 28 druhov v rôznych typoch prostredia, mestské nevynímajúc.

Pri investičnej stavebnej činnosti je nutná potreba výskumu/prieskumu/monitoringu v kontexte právnych noriem na úseku ochrany prírody a krajiny. Špecifické živočíchy vyžadujú špecifický prístup.

Používame najmodernejšie, odborné a efektívne prístupy ich výskumu počnúc navrhnutím vhodného dizajnu výskumu/prieskumu, končiac statickým alebo dynamickým nahrávaným a analýzou ich hlasov v ich prirodzenom prostredí. To všetko na základe platných rozhodnutí MŽP SR pre chránené druhy živočíchov.

Presná cenová ponuka závisí od typu, veľkosti a rozsahu spracovania. V prípade záujmu o naše služby nás prosím neváhajte kontaktovať cez náš kontaktný formulár.